Công nghệ

Máy gợn sóng 3-7 lớp

Dây chuyền carton sóng 3 – 7 lớp hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng hơi nhiệt nóng được tạo ra từ nồi hơi, công nghệ mới hút chân không, lô sóng đường kính lớn giúp cho dây chuyền vận hành ở tốc độ cao, ổn định


Máy in

Máy in màu chạp tự động

Máy dán giấy

máy dáng giấy

Máy chạp


Máy dán tự động